Sistemska rješenja

Bojanje fasadnih površina

Problem

Najčešće upotrebljavano sistemsko rješenje

Doizolacija fasade

Objekti bez ili sa tankom izolacijom mogu imati velike gubitke topline.

Popravak i održavanje fasade

Predstavljamo vam nekoliko često upotrjebljenih rješenja za popravak i održavanje fasade.

Ugradnja podzida

Problem

Najčešće upotrebljavano rješenje

Program JUB Design Studio vam olakšava izbor boja i tekstura korištenjem tipskih primjera.
Ukoliko želite da studiju boja za Vaš objekat pripremi stručno lice, pošaljite porudžbinu. Cijena studije boja je 100,00 KM. Pri kupovini bilo kojeg JUBIZOL fasadnog sistema obezbeđujemo Vam popust u visini cijene studije boja.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba