Tehnološko razvojni centar JUB

Osnivanje

Tehnološko razvojni centar JUB d.o.o (skraćeno JUB TRC) je osnovan 1.1.2008. prilikom reorganizacije društva JUB, koju su diktirali zahtjevi tržišta i vjerovanje  da je budućnost firme u snažnom vlastitom razvoju. Nastalo je iz razvojnog odjela društva JUB d.d. i danas je jedna od sestrinskih firme grupacije JUB pod okriljem matične firme JUB-H d.d. TRC JUB zapošljava preko 35 mladih stručnjaka prirodoslovne struke, većinom s područja hemije i građevine, od tehničara i inžinjera do magistra i doktora.

Misija i aktivnosti

Misija TRC JUB je „Stvoriti inovativne proizvode koji su energetsko sigurni, neškodivi za korisnika i okoliš te proizvode za zaštitu, sanaciju i održavanje objekata.“ 

Glavni zadaci centra su razvoj proizvoda i tehnologija završnih slojeva u građevinarstvu te osposobljavanje i edukacija za potrebe grupacije JUB i vanjske partnere.

U JUB TRC-u se nalazi moderno opremljena JUB Akademija. Za osposobljavanje i edukaciju imamo pogon za edukaciju i demo kuću na kojoj možemo prikazati cijelu paletu naših proizvoda, njihovu pravilnu ugradnju i pravilnu izvedbu najzahtjevnijih građevinskih detalja.

Usmjereni na trajnost i inovativnost

Zgrada je energetsko učinkovita i inovativna u svojoj unutrašnjosti i vanjštini. Južna fasada je razvojni fasadni poligon, laboratorij za proučavanje toplotno izolacijskih sistema koji je jedinstveni te vrste u Evropi. Iznimno važan dio centra su klimatske komore a posebna atrakcija centra je „kuća u kući“, demo kuća na rotacionom podnožju, koja se proteže od prizemlja do prvog sprata. Upotrebljavamo je za edukacijske namjene i kao prostor za rad na razvoju i istraživanju zahtjevnih tehničkih rješenja. Ostale prostorije su uglavnom hemijski razvojni laboratoriji.

Program JUB Design Studio vam olakšava izbor boja i tekstura korištenjem tipskih primjera.
Ukoliko želite da studiju boja za Vaš objekat pripremi stručno lice, pošaljite porudžbinu. Cijena studije boja je 100,00 KM. Pri kupovini bilo kojeg JUBIZOL fasadnog sistema obezbeđujemo Vam popust u visini cijene studije boja.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba